Artimus Top Logo


22 July, 2024 ARTIMUS är en oberoende publiceringskanal för i huvudsak film. Materialet produceras av ARTIMUS Film SVB AB, Stockholm.

HEM

Välkommen!

Om du gillar våra filmer hoppas vi på din hjälp med att sprida den här sajten
och att den skall locka till diskussion om samhällets behov av granskning.

Vilka journalister har Du i Din närmaste omgivning? Finns där ekonomiska bindningar
till politiker och näringsliv? Vi har fått en oroväckande kultur i Sverige där före detta journalister blivit "entreprenörer". Man kallar sig journalister men säljer sig samtidigt till
de makthavare man förutsätts granska. Man låter sig köpas av PR-byråer eller direkt från näringslivet. Man känner sig eftertraktad men tyvärr får ibland personligt vinstintresse
gå före samhällets behov av trovärdig, oberoende journalistik.

Civilkuraget kräver handling och är en fundamental ingrediens i vår demokrati. Det förutsätter dock ett avståndstagande från både dubbelmoral och självömkan men resulterar i en upplevelse av att vara delaktig i ett civiliserat samhälle.