Artimus Top Logo


22 July, 2024 ARTIMUS är en oberoende publiceringskanal för i huvudsak film. Materialet produceras av ARTIMUS Film SVB AB, Stockholm.

HEM

TIPS

Under våra produktioner har tips från allmänheten varit en betydelsefull hjälp. Vi vet dock att många fler har kunskap som skulle kunna bespara andra från lidande, och utveckla ett mer demokratiska samhälle, men som är rädda för att de själva eller deras familj ska drabbas.

SÄKER KOMMUNIKATION!

För att kunna försäkra dig som uppgiftslämnare att tips och information som du skickar oss via SLUSSEN inte kommer till någon annans kännedom, har artimus.se en mycket hög säkerhet. Du måste naturligtvis själv se över säkerheten på den dator du skickar ifrån.

SAMARBETE eller ANONYMITET?

Vi ser helst att du identifierar dig. Vi röjer aldrig din identitet eller lämnar vidare uppgifter vi fått från dig utan ditt medgivande. Du kan även skicka oss uppgifter anonymt, men vi kan inte garantera att vi agerar på dem i så fall. Vi gör dock vårt bästa för att använda all information vi får.

Tack för din hjälp!

Gå vidare till: Go to slussen